Ateliér ART Fest

Mezinárodní veletrh výtvarného umění

Cílem veletrhu je představit dílo současných umělců široké veřejnosti, která tak dostane jedinečnou šanci zakoupit si originální umělecká díla za dostupnou cenu. Umělci získají prostor prezentovat svá díla široké veřejnosti a příležitost navázat profesní kontakty s kolegy a se zástupci uměleckých galerií z celé republiky i ze zahraničí. Galeristům akce nabídne inspiraci a kontakty na zajímavé umělce, které mohou prezentovat ve svých galeriích.

Prodejní část veletrhu doplní výrobci a prodejci výtvarných potřeb, zástupci uměleckých škol i organizátoři uměleckých kurzů.

Součástí akce bude zajímavý doprovodný program - workshopy, filmové projekce, přednášky apod.

Datum a místo konání: 7. - 9. 9. 2018, Průmyslový palác - Výstaviště Praha Holešovice

Jaké umění chceme představit?

Výtvarné umění v širokém slova smyslu, zejména malířství, sochařství, fotografie.

Jaké umělce chceme oslovit?

Současné umělce, kteří hledají příležitosti k prodeji svých děl širší veřejnosti.

Očekávaná návštěvnost:

5 000 návštěvníků

Očekávaný počet vystavujících:

140 vystavujících

Co nabízíme sponzorům/partnerům veletrhu?

Klasické plnění jako je prezentace v rámci promo kampaně, vstupy na veletrh apod. i na míru šitá řešení viz níže.

Co od sponzorů/partnerů očekáváme?

Pomoc při propagaci akce a další plnění v závislosti na typu partnerství.

Od zahraničních partnerů očekáváme zejména pomoc při oslovení zahraničních umělců a galeristů a při zajištění jejich účasti na akci, včetně součinnosti při získávání podkladů pro jejich prezentaci. Oceníme také pomoc při propagaci akce v příslušné zemi.

Rozsah plánované kampaně: (hodnota, využitá média, časový rozsah apod.).