Hana Kopalová

Přerovská rodačka Hana Kopalová (*24. 4. 1968) vyměnila ve svých dvanácti letech housle za tužky, štětce, barvy a keramickou hlínu, aby mohla dělat to, co jí bylo vlastní. Absolvovala výtvarný obor na přerovské lidové škole umění pod vedením Danuše Mazurové. 

Devítileté studium úspěšně zakončila v květnu 1987 absolventskou výstavou kreseb. Přestože nebyla pro velký zájem uchazečů přijata na Umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, nenechala se odradit. Vystudovala obor "propagační grafika" na Stavební průmyslovce v Ostravě. V letech 1989-1991 pracovala jako výtvarnice Městského kulturního a společenského střediska v Přerově. Tehdy největší kulturní stánek města Přerova byl však od podzimu 1991 uzavřen z důvodu rekonstrukce. Od té doby šel její profesní život sice jiným směrem, ale umělecké sklony v ní zůstaly. První samostatnou výstavu perokreseb měla ve foyeru přerovského kina Hvězda v roce 1987 pod názvem "Strom, který má duši" a motiv stromů provází její tvorbu dodnes. Od roku 1993 žije ve Dvorcích, kde se začala věnovat také fotografování. 

V roce 2008 byla v TURISTCENTRU Dvorce uspořádána její první výstava obrazů. O čtyři roky později první fotografická výstava. Poté si zřídila živnost na fotografování a zákazníci na sebe nenechali dlouho čekat. Focení na nějaký čas zastínilo její malířské touhy, které však zrály jako dobré víno. V letech 2008 až 2014 navštívila sedmnáctkrát USA jako turistka, ale vždy s fotoaparátem v ruce. Výsledkem těchto cest byla řada dokumentárních fotografií, z nichž některé jsou v současnosti vystaveny v prostorách TURISTCENTRA ve Dvorcích. 

Ze Spojených států amerických si kromě fotografií dovezla novou inspiraci pro svou výtvarnou tvorbu, kterou nazvala "Hra stínu a světla". Za oceánem poprvé vznikl lepený obraz stromu, který lze vidět i na tomto festivalu. Výtvarnou tvorbu Hanky Kopalové lze chronologicky shrnout takto: 1979 kresba tužkou - 1980 perokresba - 1986 perokresba s barevnými prvky - 2008 kresba uhlem - 2009 kresba uhlem s barevnými prvky - 2010 barevná kresba suchou křídou - 2012 malba na plátno akrylovými barvami - 2013 malba na plátno doplněná přírodními surovinami - 2014 lepené obrazy (prozatím bez barev)


www.hanako.webmium.com