Základní myšlenkou galerie umění Galerie BM je seznámit návštěvníky s pracemi současných malířů - impresionistů a realistů, kteří představují krásu v jejím tradičním pojetí.

Na základě ohromného množství směrů v umění, které jsou občas pro diváka pochybné a nepochopitelné, představuje Galerie BM práce malířů, jejichž význam je již nyní zřejmý jak milovníkům malířství, tak i profesionálním znalcům umění.

Hlavním cílem Galerie BM je představit divákovi tradiční výtvarné umění, které se na začátku 21. století stalo opět prestižním a ve světě neustále žádaným.

Prostorné výstaviště se skládá ze tří hal a dává možnost reprezentovat práce vážných malířů s dobrým vkusem a vysokou odbornou kulturou.

Pro všechny umělce, jejichž díla jsou zastoupena v Galerii BM, můžete bezpečně použít přísloví Emila Zoly: "Dar vidět je ještě vzácnější než dar tvořit. Vidět však není vše, je nutno vystihnout."

Galerie BM

Adresa: Moravská 1100/34, 360 01 Karlovy Vary Česká republika

Kontakty: tel. +420 722 285 786

e-mail: info@galeriebm.com

www.galeriebm.cz


Zakharov Andrei (Rusko)  «Rybník»  41 x 51 cm, plátno, olej, 2016
Zakharov Andrei (Rusko) «Rybník» 41 x 51 cm, plátno, olej, 2016

Zakharov Andrei (Rusko) «Podzim v Karlových Varech»  50 x 60 cm, plátno, olej, 2016
Zakharov Andrei (Rusko) «Podzim v Karlových Varech» 50 x 60 cm, plátno, olej, 2016

Zakharov Andrei (Rusko)  «Pařížské ráno» 50 x 70 cm, plátno, olej, 2010
Zakharov Andrei (Rusko) «Pařížské ráno» 50 x 70 cm, plátno, olej, 2010

Zakharov Andrei (Rusko)  «Větrný den. Usolje»  50 x 80 cm, plátno, olej, 2015
Zakharov Andrei (Rusko) «Větrný den. Usolje» 50 x 80 cm, plátno, olej, 2015

Zakharov Andrei (Rusko)  « U moře»  50 x 60 cm, plátno, olej, 2016
Zakharov Andrei (Rusko) « U moře» 50 x 60 cm, plátno, olej, 2016