Anna Vršecká

Narozena 10. 7. 1973 v Praze. Větší část dětství a dospívání strávila v malebné vísce s názvem Hřiměždice ve Středním Povltaví s mnoha žulovými lomy, z jejíhož okolí dosud čerpá náměty některých svých obrazů. Výtvarnou činností se začala zabývat intenzivněji v roce 2009. Základy výtvarné a grafické tvorby získané v mládí na katedře výtvarné výchovy PF Západočeské univerzity v Plzni rozvíjela díky soukromým lekcím od přední české ilustrátorky a akademické malířky Věry Krumphanzlové. Prošla několika kurzy kresby a malby, tvorby šperků z polymerových hmot a soch z Powerpolu. U Česko-japonské společnosti v Praze absolvovala kurz sumi-e. Absolvovala též modistický kurz.

Ve své výtvarné tvorbě ráda experimentuje s různými barvami, médii i materiály a kombinuje jejich použití. Preferuje akrylové a akvarelové barvy. Z grafických technik si oblíbila linoryt a monotyp.

V rámci volby motivů preferuje nejen krajiny a přírodní motivy, ať už se jedná o faunu nebo flóru, ale i figurální motivy. Nechává se též inspirovat různými zahraničními kulturami (egyptskou, severskou, japonskou aj.) Náměty čerpá ve svém nejbližším okolí, a také na svých zahraničních cestách po evropských i mimoevropských zemích. Své vjemy z těchto cest nechává ve své mysli či na plátnech "zrát" i několik let a v závislosti na momentální náladě se k nim vrací. Její obrazy jsou ve své podstatě záznamem vzpomínky na nějaké místo.

Pravidelně se účastní různých výstav, salónů výtvarníků, českých i zahraničních plenérů a prezentuje svá díla též na mezinárodních festivalech umění. Její díla jsou v řadě soukromých sbírek v Čechách i v zahraničí. Velkou oblibu si její obrazy získaly na plenérech pořádaných na tvrzi operního pěvce Gustava Beláčka ve slovenské Kotešové.

Podporuje také různé charitativní akce ve prospěch postižených dětí, zvířecích útulků a akce za záchranu hrobů významných osobností. Obraz Pocta Maddenovi s tématikou zaměřenou na výročí 150 let narození prvního zahraničního fotbalového trenéra na území Čech Skota J. W. Maddena byl vydražen v dražbě pořádané v rámci 4. Slávistického večera společností Friends O' Scotland Czech republic a převezen do Skotska.

Ukázku tvorby Anny Vršecké naleznete též na jejím webu www.vria.cz

Mgr. & Bc. Anna Vršecká

telefon 731 950 577

e-mail info@vria.czA déšť tiše vypráví 

(akryl - plátno 50x70 cm)Violoncelistka 

(malba pigmentem - lesklý křídový papír - A3)Zimní potok 

(akvarel - A5) Kočka 

(akryl - černý karton-A3)Glaucus atlanticus 

(akryl - karton - A3)