Výstavní katalog / Exhibit catalog

Katalog bude volně ke stažení na stránkácch www.atelierartfest.cz

V tištěné formě ho dostane každý návštěvník zdarma jako dárek po zakoupení vstupenky v předpodeji. Katalog v tištěné formě dostane 1 500 obchodních, finančních a generálních manažerů a majitelů firem z celé České republiky.  

V katalogu bude seznam všech vystavovatelů včetně kontaktů a ukázek jejich výrobků a děl. V katalogu bude podrobně zpracováno téma investic do umění čtivě a srozumitelně, tak aby byl atraktivní pro širokou skupinu čtenářů. Katalog se dostane do rukou lidem, kteří mají peníze a chuť investovat.


The catalog can be dowloaded for free at www.ateliermagazin.cz

Each visitor will receive a printed copy for free as a gift when they purchase their ticket (In advance). 1,500 business, financial, and general managers and company owners from all over the Czech Republic will also receive printed copies.

In the catalog, there is a list of all of the exhibitors, including their contacts and examples of their products and works. The catalog will also feature an article about investing in art, which is written in a very readable way and will be of interest to a wide range of readers. The catalog will find its way to people who have money and would like to invest it.

  • Formát strany A5 / A5 page format
  • Celobarevný / Color
  • Náklad 4 000 ks / Cost 15,000 CZK
  • Pro návštěvníky veletrhu zdarma / Free for fair visitors
  • Pro vystavovatele na veletrhu 2 kusy zdarma / 2 free copies for fair exhibitors
  • Uzávěrka: 16. dubna 2018 / Deadline: April 16th, 2018

Ceny inzerce : / Ad costs:

Ad format:                                 Size:                                                       Price:

Formát inzerátu: 1/1 strana   Rozměr: 148×210 (+5 mm spad)        Cena: 5 000 Kč 

Formát inzerátu: 1/2 strany   Rozměry: 61×190 mm, 128×92 mm    Cena: 2 500 Kč 

Formát inzerátu: 1/3 strany   Rozměry: 40×190 mm, 128×60 mm   Cena: 1 500 Kč 

(veškeré ceny jsou bez DPH) Napište nám. Na požádání Vám rádi zašleme podrobné informace o všem, co Vás z naší nabídky zaujalo!