Kristýna Dražanová

"Fotografka, která se rozhodla jít svou vlastní cestou. Její schopnost zachycovat své vlastní emoce a prožitky je bezvýhradně výjimečná. Autorka k tomu používá jednoduché prostředky. Jejich intenzita v přítomném obraze je často mimořádně naléhává a proto také tak účinná. V jejím díle cítím neuvědomělou přítomnost vlivu velikánů secese. Symbolika zde má své nezastupitelné místo, často jí bývá divák natolik dotčen, aby vzápětí následoval autorčinu myšlenku, a přijal tak její pozvání do ženského světa, kde má své místo i on....
A tak se stáváme svědky příběhů, s nimiž se rychle a ráda ztotožníme. Jsme vtahováni do dějů, které jako bychom již sami někdy prožívali, a které nás vždy dokáže strhnout svou emoční silou, jež nezná žádnou hranici....
V každé autorčině fotografii je skryto poselství k našemu vlastnímu nitru. Poselství často narážející na naši neschopnost se otevřít právě jemu, nejen proto je dílo fotografky Kristýny Dražanové mému srdci tak blízké..."
Jan Vávra (písecký fotograf a pedagog)

http://www.kristynadrazanova.cz

https://www.facebook.com/kristyna.drazanova.3?fref=ts