Jozef Gašpierik

"Jako autor jsem fascinován lidskou jedinečností. Snažím zachytit i to, co v nás není na první pohled patrné. Avšak kde lépe začít hledat lidské anomálie, jak povahové, tak fyzické, než u sebe? Jako mladý chlapec jsem se styděl za svou odlišnost, za svá nadměrná ústa. Avšak co jsou velká ústa? Věčný úsměv na tváři. A tak je i třeba hledět na jakékoli diference, které nás dotvářejí a dělají výjimečnými."

Jozef Gašpierik je autor, mísící unikátní směs naivního a strohého kubismu, moderního street-artu a dynamického surrealismu. Do tahů svého štětce promítá lidskou persónu v celé její emocionální složitosti.

Jeho hlavní inspirací je, jako u každého velikého muže, jeho protějšek - žena. Žena v její celistvosti, žena všední i femme-fatale, která zanechává svůj otisk na plátně.

Narodil se v roce 1983 na území bývalého Československa v Ružomberku, kde také studoval střední školu Užitkového výtvarnictví. Dnes sídlí v Praze a realizuje se v umění, designu, fotografii a malbě.

Z proběhlých výstav můžeme zmínit cykly Návrat ztraceného syna, XMAS TULIPS aus Hollandstraße, Pozorovatel a Být jiný, které sklidily velký úspěch.

www.jozefgaspierik.com